logo
Lektorka Ing. arch. Lada Cejhonová se narodila v Kutné Hoře. Od dětství se věnovala výtvarné tvorbě, kterou zúročila při studiu architektury na ČVUT Praha, kde promovala u prof. Ing. arch. Bohumila Fanty, CSc. Mezi její další záliby patří astrologie, hudba, literatura. Též vystudovala pedagogiku na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Zkušenosti s vedením dětí získala při výuce matematiky, výtvarné výchovy a pracovních činností na základních školách. Vzdělání si dále prohloubila studiem Arteterapie na katedře psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně u Doc. PhDr. Otto Čačky. V současné době se zabývá technicko-výtvarnými kurzy pro děti a dospělé. Účastnila se malířských plenérů v Písku, Čáslavi, Třeboni a Trhové Kamenici.

Kontakt:
Ing. arch. Lada Cejhonová
Pod Zahradami 804
286 01 Čáslav

+420 607 176 177
branapoznani@email.cz
www.branapoznani.cz

design & code keeehi 2009
optimized for Internet Explorer, Firefox, Opera and Google Chrome